Titreşimli ve Titreşimsiz Sesler (harfler)

Türkçede neredeyse aynı şekilde üretilen, birbirinden çok az farklılık gösteren birkaç ses var. / p / sesinin /b/ sesinden farkının ne olduğunu hiç düşündünüz mü? İkisi de dudakları birbirine bastırarak yapılır, ikisi de ağzından havayı serbest bırakarak yapılır. Aradaki küçük farklılığa “titreşim” denir. / p / sesi titreşimsizdir,  / b/ sesi ise titreşimlidir (ses üretilirken ses telleri titreşir). Bu gibi, titreşimli olma özelliği dışında çok benzer, birkaç ses çifti vardır.   Çocuklar doğru sesi kullanmakta zorlandıklarında, bu söylemeye çalıştıkları şeylerin anlamını etkileyebilir. Örneğin bir çocuk size ‘pil’ derken aslında ‘bil’ demek istiyor olabilir. Titreşimlilik büyük farklar yaratabilir!   Aşağıda, titreşimli ve titreşimsiz seslerin bir listesi ve her bir ses için örnek kelime ve doğru ses tonunu çıkarma ipuçları verilmektedir:       TİTREŞİMSİZ               TİTREŞİMLİ           /p/  

Devam