Afazi Nedir?

Afazi nedir?

Afazi ,beynin dili kontrol eden kısmının zarar görmesinden kaynaklanan edinilmiş bir dil bozukluğudur . Afazi, konuşma, dinleme, okuma ve yazma ile ilgili herhangi bir veya birden fazla soruna neden olabilir.

Genellikle beynin sol tarafındaki hasarlardan kaynaklanır. Beynin sağ tarafında hasar gören kişiler konuşma ve dil problemleri dışında ek zorluklar yaşayabilir.Afazisi olan bireylerde ayrıca dizartri, apraksi veya yutma problemleri de olabilir.

Afazi:

 • Bilinç kaybı
 • Işitme kaybı
 • Kimlik kaybı  değildir.

Nedenler

Afazi genellikle inme geçirme ile ilişkili bir bozukluktur. En yaygın nedeni inme olmasıdır. Bunun dışındaki afazi nedenleri:

 • İnme
 • Iskemik: beyin bölgesinin kan akışını bozan tıkanıklık
 • Hemorajik: çevresindeki beyin dokularına zarar veren defotme olmuş bir kan damarı
 • Travmatik beyin hasarı
 • Beyin tümörleri
 • Beyin ameliyatı
 • Beyin enfeksiyonları
 • Diğer nörolojik hastalıklar (demans gibi…)

Afazi bulgu ve belirtileri

Afazi konuşulan dilde (konuşma ve anlama) ve yazılı dilde (okuma ve yazma) sorunlara neden olabilir. Genellikle, okuma ve yazma, konuşmaktan veya anlamaktan daha zayıftır. Farklı dildeki düzeylerin yanı sıra çeşitli şiddet düzeylerine bağlı olarak farklı farklı afazi türleri de vardır. Afazili her birey farklıdır!

 • Konuşma güçlüğü
 • Uygun terim ve kelimeleri bulmada güçlük çekme
 • Konuşmada garip ve uygun olmayan kelimeler kullanma
 • Bazı hastalarda söylenileni algılamada güçlük de görülür.

Belirtiler kişi yorgun olduğunda ya da kalabalık ve gürültülü bir ortamda bulunduğunda etkisini arttırabilir.
Afazi, düşünme becerilerini etkilemez. Ancak kişiler yazılanı anlamada ve yazmada güçlük yaşayabilirler. Bazı vakalar ise rakamları kullanmada ve basit işlemleri yapmada da sıkıntı çekebilirler.

Afazi, beyindeki hasarın miktarına ve konumuna bağlı olarak hafif veya şiddetli olabilir.

İfade edici afazi

 • Kelimeleri ve cümleleri kullanma zorluğu
 • Kısa veya eksik cümleler
 • Mantıklı olmayan kelimeler kullanma
 • Kelimeleri bulmakta zorluk çekme
 • Kelimeleri yanlış sıraya koyma
 • Ses değiştirme

Algılayıcı afazi

 • Konuşmayı ve anlamayı bir arada yaparken zorluk
 • Başkalarını kavramakta zorluk çekme

Beyindeki hasarın nerede oluştuğuna ve şiddetine bağlı olarak farklı farklı afazi türleri vardır.

Akıcı olmayan afazi türleri :

 1. Global Afazi
 2. İzolasyon Afazisi
 3. Broca Aphasia
 4. Transkortik Motor Afazisi

Akıcı afazi türleri :

 1. Wernicke’s Afazi
 2. Transkortikal Duyusal Afazi
 3. İletim Afazisi
 4. Anomi

Afazi tedavisi ve terapisi hakkında bilgiler için bloğumuzu takipte kalın 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir