BAŞARININ ANAHTARI : İŞ BİRLİĞİ

İşbirliği kelimesinin duyduğunuzda aklınıza ne geliyor ? Bu kelimeyi duyunca birçok kişinin aklında “ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışmak” canlanıyor . Dil ve Konuşma Terapistleri , öğretmenler ve aileler için işbirliği , başarının sağlanması için bir kilit niteliğindedir . Neden ve nasıl işbirliği sağlarız ? En iyi öğrenme tecrübesini yaşayabilmek ve başarılı bir işbirliği sağlayabilmek için aşağıdaki ipuçlarını kullanın.

İşbirliği : Ne Anlam İfade Ediyor ?

İşbirliğini sağlamak biraz zaman ve çaba gerektirir . Bu doğru . Aile , çocuk , öğretmen ve dil ve konuşma teraapisti için işbirliği yapmanın bir çok pozitif etkisi vardır . Aile , çocuk , terapist ve öğretmen arasında bir güven oluşturur ve çocuğun özgüvenini destekler .

İşbirliği bir çocuğun birçok açıdan fayda görmesini sağlar. İlk olarak , çocuğun mümkün olan en iyi ortamda öğrenmesini sağlar . Bunu başarmak için dil ve konuşma terapisti ve öğretmen çocuğun ihtiyaçlarını karşılaması ve en iyi şekilde orada konaklayabilmesini sağlamak için ortamı modifiye ederler . Daha sonra başarılı bir işbirliği yoluyla , öğretmen , sınıf içerisinde , bireyselleştirilmiş bir biçimde dil gelişimine yönelik teknikler uygular . Son olarak , başarılı bir işbirliği , öğretmen ve dil ve konuşma terapistlerine , altenatif metodlar denemeleri ve dil terapisi tekniklerini sınıf ortamına taşıyabilmeleri için bir şans verir .

Başarılı bir işbirliği üç katılımcı gerektirir – öğretmen , dil ve konuşma terapisti , ebeveyn – .Eğer birlikte çalışırlarsa çocuk uzun dönemde fayda elde eder .

Peki Bunu Nasıl Yapabilirim ?

Başarılı bir işbirliği adım adım ilerleyerek gerçekleşir . İlk olarak , yavaş başlanmalıdır . Hİçbir zaman işbirliğine öğretmeni veya dil ve konuşma terapistini zorlamayın , aksi taktirde bu zorlama taraflar arası düşmanlığa veya direce sebep olabilir . İşbirliği ile ilgili görüşlerinizi , belirli hedeflerinizi ve basitce terapi çerçevenizi , incelemeleri ve destek sağlayabilmeleri için , idari kadroya veya ebeveyn – öğretmen organizasyonlarına ( PTA ) sunun . İşbirliği aşamasında geçmeden önce idari kadro ile fikirlerinizi paylaşın ve onların görüşleriyle ilgili düşüncelerinizi açıkca dile getirin. Onlarla çalışırken önerilere ve değişikliklere açık olun ve onlara kendilerini bu sürecin önemlibir parçası olarak hissettirin .

Dil ve Konuşma terapistleri , çocukla ilgili hedefleri ve objektifleri sınıf ortamına kolayla uyarlanacak bir şekilde formule etmelidir . Matematik , sosyal bilgiler , dil dersleri ve fen bilimleri alanlarında uygulanabilecek dil temelli hedefler oluşturmalıdır . Örneğin eğer bir çocuk ile nesne isimlendirme üzerine çalışılıyorsa , öğretmen bu hedefi tüm alanları içerecek şekilde adapte edebilmelidir. Öğretmen ve dil ve konuşma terapisti doğru cevaplar elde etmek için aynı stratejileri kullanmalıdır . Dil ve konuşma terapisti , öğretmene gerekli stratejileri öğretmeli ve öğretmen kendini sınıf ortamında bunları uygularken rahat hissedene kadar gözlemlemelidir .

Eğer çocuğun artikülasyon becerileri üzerinde çalışılıyorsa , sınıf ortamına uyarlanması için dil ve konuşma terapisti ve öğretmen arasındaki iletişim çok önemlidir .

Örneğin , eğer çocuk ile /s/ sesi çalışılıyorsa , dil ve konuşma terapisti uygun tüm koular içinönem arz eden sözcük listelerini ve

Sesin doğru üretiminin sağlanması için gerekli olan stratejileri temin etmeli ve öğretmelidir . bu çocuğun ders kitaplarını ödünç alarak ve bu kitaplar içerisinde hedef sesin istenen pozisyonlarda bulunduğu , öğretmenin kolayca kullanılabilecek kelime listelerini oluşturarak sağlanabilir .

Aileyi Dahil Etmek

Bazen çocuğun ailesini sürece dahil etmek en zor kısım olsa da , onların dahil olması hem terapi süresince hem de okul ortamında çocuğu başarılı olmasına destek sağlar . “Peki bunu nasıl tam olarak yapabilirim ?” diye sorabilirsiniz . Bu göründüğü kadar kolay değildir . Ayni diğer profösyönellerle işbirliğinde olduğu gibi , aileyle işbirliğindede yavaş ilerlenmelidir . Aileyi sayısız mesaj ve telefon görüşmesi ile rahatsız etmeyin. Bunun yerine , çocuk ile ilgili hedefleri ve bu hedeflere ulaşılması için atılması gereke adımları anlatan öncül bir temas kurun . Onlara sorular sormaları içi fırsatlar verin ve uygun ve bilgilendirici geri dönütleri sağlayın . Eğer aile çocukla ilgi , cevabını bilmediğiniz bir soru soruyorsa , bununla ilgili araştırma yapın . Bunun çocuk için uygun olmadığını düşünseniz bile , araştırmanızı yapın ve kanıta-dayalı bir açıklama sunun .

Aileye sizin , öğretmeninin , idari kadronun, aynı hedefleri sağlamak için benzer teknikler kullanarak birlikte çalışacağınızı açıklayın . Onlara , bu teknikleri öğreterek , ev ortamında çocukları ile nasıl çalışabileceklerini anlatın . Onlara bu takımın çok öenmli bir parçası olduklarını hissettirin . Onlara çocuğun gelişimini izleyebilek ve herhangibir öneri ve yorumlarını dinlemek için belirlenen gün ve saatlarde görüşmeler düzeneyeceğinizi anlatın . Onlara , sorabilecekleri herhangibir soruyu sorabilmeleri için kendi telefon numaranızı ( eğer bu sizin için sorun oluşturmuyorsa ) verin .

İşbirliği aile , öğretmen ve dil ve konuşma terapistinin belli bir hedef için koopere bir şekilde çalışmalarına dayanır. Biraz takım çalışması ile bunu neden daha önce yapmasığınızı düşünebilirsiniz ! Bol şans !

Kaynak: https://www.superduperinc.com/Handouts/Handout.aspx

cocukvedil

Dil Konuşma Ses ve Yutma Bozuklukları Uzmanı Dkt.Tuba KAYA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir