İKİNCİ BİR DİL ÖĞRENENLER İÇİN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRMEYE GENEL BİR BAKIŞ

Kültürler arası etkileşimin artması nedeniyle birçok Dil ve Konuşma Terapisti, dil ve konuşma ile ilgili zorlukları yaşayacağına dair işaretleri olan, çok kültürlü çocuklara en iyi nasıl hizmet verebileceklerine dair zorluklarla karşı karşıyadır. Kültür ve dil farklılıkları, çocuğun akademik başarısının ve klinisyenin çift dilli, dil bozukluğu olan çocuğa yeterli hizmet verme becerisi önünde bir engel oluşturabilir.Dil edinim sürecindeki çocuklar için; konuşma sesi hataları olup olmadığını veya dil bozukluğu olup olmadığını belirlemek önemlidir. Kapsamlı bilgi edinmek ve öğretmenler ve ebeveynlerle işbirliği yapmak hayati önem taşımaktadır. Bir değerlendirmeyi tamamlamak ve kaliteli müdahale hizmetleri sağlamak için, çoğu zaman, Dil ve Konuşma Terapisti’nin nitelikli bir tercümandan (bazı seanslarda, verilerin yorumlanmasında, dil örneklerinin alınmasında, terapi de yardımcı olması gibi) yardım alması gerekebilir.

 • İki dilli bir ortamda yetişen her çocuğun yeni kültüre alışması için zamana ihtiyacı vardır.
 • Kültür değişimi kişinin dilini, değer sistemlerini ve davranışlarını etkiler.
 • Yeni bir kültüre adapte olan çocukların davranışları, bazen yanlış olabilir.
 • Bir çocuğun ikinci bir dil edinmeye başladıkça karşılaşacağı aşamalardan haberdar olun.
 • Bu aşamaları etkileyen birçok faktör vardır: kaç yıldır eğitim aldığı, o ülkede kaç yıl kaldığı gibi.
 • Sosyoekonomik düzey ve ailenin eğitim seviyesi çocuğun dilini ve çevreye adaptasyonunu etkiler.
 • Bunun bir örneği bir ülkeden başka bir ülkeye taşınan ailelerde net bir şekilde görülmektedir; çocuğun yaşı, ebeveynlerinin eğitim seviyesi ve gittikleri ülkede ne kadar zaman geçirdikleri tümüyle dil ve kültür edinimini etkiler.
 • Eğer çocuk bir dilde tahmin edilebilir hataları ikinci dilde yapıyorsa, 1. dil ve 2. dil arasındaki gramer ve konuşma sesi sistemleri açısından farkların gözden geçirilmesi faydalıdır.
 • Ayrıntılı bir ebeveyn görüşmesi yapılabilir, Bu görüşme aşağıdakileri içerebilir: (Bunlarla sınırlandırılmamak üzere)
 • Evde konuşulan diller
 • Çocuğun tercih ettiği konuşma dili
 • Ailenin kaç yıldır bu ülkede yaşadığı
 • Kardeşler ve diğer aile üyeleri
 • Medikal hikayesi
 • Gelişimsel durum
 • Görüşmeler ve baskın dil testlerine ek olarak klinisyen,
 • Geçmiş akademik performans
 • Okula katılım
 • Öğretmen
 • Sınıf gözlemi
 • Mevcut okul çalışmalarına örnekler
 • Geçmişteki informal müdahaleler gözden geçirilmelidir:
  Formal değerlendirmeler ve düzenlemelerle problem yaşadığı alanların akademik başarıya etki edip etmediğini belirlemek için temel değişiklikler önerebilir.
 • Genellikle, öğrencinin başarısını destekleyen yeni stratejiler uygulanmalıdır.
  Standart sınıf uyarlamaları başarısız olursa ve formal bir değerlendirmenin uygun olduğu belirlenirse, eksiksiz bir konuşma/dil değerlendirmesi için bir yönlendirme düşünülebilir. Çocuğun, normal dil edinim süreleri ile bağlantılı olarak görünmeyen dil zorlukları sergilediği tespit edildiğinde, formal bir değerlendirme yapılabilir. İki dilli bir çocuğu değerlendirirken göz önüne alınması gereken birkaç faktör vardır. Aşağıdakiler bu faktörlerden yalnızca birkaçıdır.
 • Çocuğu iki dilde de test etmek en iyi uygulamadır. Çoğu zaman, çocuk bir dilde cevap verebilir, ama diğer dilde aynı soruya cevap verebilmek için semantik(anlam) becerisinden yoksun olabilir. Çoğu standartlaştırılmış testin başka bir dilde cevapları kabul etmesine izin verilmeyebilir, ancak informal değerlendirmenin bir parçası olarak bu bilginin dahil edilmesi çok yararlı olabilir.
 • Çocuğun baskın dilinin test edilmesi (yukarıda açıklandığı gibi) tamamlanmalıdır.
 • Standartlaştırılmış testler kolayca çocuğun ana diline çevrilemeyebilir. Bu puanlar yalnızca testin geliştirilip standardizasyonunun yapıldığı dil için geçerlidir. Değerlendirme sürecinde yapılan değişiklikler, değerlendirmenin sonuçlarını raporlarken not edilmeli ve tanımlanmalıdır.
 • Hem formal hem de informal değerlendirmeler, değerlendirme sırasında çocuğun özel ihtiyaçlarını belirlemenize yardımcı olacak bilgiler sağlar.
 • Birinci dildeki bozukluğun aynı zamanda ikinci dilde de görülüyor olabileceğinin düşünülmesi önemlidir.

Kaynak: https://www.superduperinc.com/Handouts/Handout.aspx

cocukvedil

Dil Konuşma Ses ve Yutma Bozuklukları Uzmanı Dkt.Tuba KAYA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir